Czy warto starać się o orzeczenie wyłącznej winy małżonka w rozwodzie ?

Kiedy decyzja o rozwodzie już zapadła, należy przemyśleć kwestię czy chcemy aby sąd w wyroku rozwodowym orzekł o tym kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sąd zawsze orzeka o winie w sytuacji kiedy choćby jedna ze stron wnioskuje o takie orzeczenie. Jedynie na zgodny wniosek stron sąd zaniecha orzekania o winie za rozkład pożycia. Złożenie takiego wniosku przez jedną ze stron z pewnością przedłuży czas trwania procesu z uwagi na konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego na okoliczność kto ponosi winę.

          Sąd może orzec, że rozkład pożycia jest zawiniony przez jedną ze stron,  obie strony lub niekiedy przez żadną ze stron np. w przypadku kiedy przyczyna rozpadu małżeństwa jest choroba psychiczna jednego z małżonków.

Jakie są korzyści związane z orzeczeniem o winie przez sąd?

Zwycięstwo moralne

          Pierwszą i najczęstszą pobudką, którą kierują się osoby wnoszące o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka jest zwycięstwo moralne. Zwykle wydaje się to istotne na etapie powzięcia postanowienia o chęci wniesienia pozwu rozwodowego, często jednak jego znaczenie blednie z czasem podczas trwającej latami sprawy rozwodowej. Często na końcowym  etapie sprawy słyszałam od klientów, że zależy im już wyłącznie na tym aby sprawa jak najszybciej zakończyła się wyrokiem rozwodowym, bowiem często układają już sobie życie indywidualnie lub z nowymi partnerami i chcą formalnie zamknąć ten rozdział.

Obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego na rzecz małżonka niewinnego

          Orzeczenie o winie za rozpad małżeństwa ma wpływ na możliwość orzeczenia przez sąd alimentów na rzecz małżonka niewinnego, choćby nie znajdował się w niedostatku, a jedynie kiedy w skutek rozwodu pogorszyła się jego stopa życiowa.tzn. żyje na niższym poziomie, niż podczas prawidłowego funkcjonowania małżeństwa np. nie stać go na zakup egzotycznych wakacji, markowych ubrań lub kontynuowania kosztownej edukacji.

Obowiązek alimentacyjny małżonka który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia w stosunku do drugiego małżonka

          Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami może być zasądzony w razie spełnienia dwóch przesłanek łącznie:

  • stan niedostatku – sytuacja materialna zaistniała w wyniku rozwodu po stronie małżonka domagającego się alimentów,
  • Istnienie możliwości zarobkowych i majątkowych drugiego małżonka
    Pojęcie niedostatku jest rozumiane jako brak jakichkolwiek środków utrzymania po stronie małżonka domagającego się alimentów, lub jako sytuację, w której uzyskane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małżonka (zapewniających uprawnionemu możliwość stworzenia normalnych warunków bytowania, odpowiednich do jego stanu zdrowia i wieku).

UWAGA: Orzeczenie o winie za rozpad małżeństwa nie wpływa na orzeczenie alimentów w stosunku do dzieci oraz podział majątku wspólnego. To bardzo częsty błąd z którym spotykam się podczas rozmów z klientami, bowiem często przekazują mi, że „słyszeli”, że jeśli sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka nie dostanie on nic w podziale majątku wspólnego.  Jest to oczywista nieprawda !

Pojęcie niedostatku

          Sąd oceniając istnienie niedostatku porównuje sytuację materialną byłych małżonków. Bada sytuację materialną małżonka zobowiązanego w zakresie jego możliwości zarobkowych i majątkowych. Jeżeli ta sytuacja nie pozwala na przyczynianie się w żadnym stopniu do utrzymania małżonka pozostającego w niedostatku alimenty nie zostaną zasądzone.

Okres trwania obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami po rozwodzie

          Istotną różnicą jest również okres trwania obowiązku alimentacyjnego zasądzonego od małżonka, który nie jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, bowiem taki obowiązek wygasa po pięciu latach od orzeczenia rozwodu, w przeciwieństwie do obowiązku alimentacyjnego orzeczonego od małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, który może trwać nawet dożywotnio.

Małżonek wyłącznie winny nie może żądać rozwodu, jeżeli nie wyraża na niego zgody małżonek niewinny

          Kolejnym skutkiem prawnym orzeczenia o winie jest fakt, iż sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli domaga się go małżonek wyłącznie winny za rozpad małżeństwa, a małżonek niewinny nie wyraża zgody na rozwód. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek: jeśli odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego sąd orzeknie rozwód. Z takim przypadkiem możemy spotkać się np. jeżeli małżonek winny rozkładu pożycia żyje w nowym związku z którego narodziło się dziecko.

          Polecam głęboko zastanowić się czy zależy nam na szybkim i sprawnym przeprowadzeniu rozwodu. Jeśli stan relacji na to pozwala można ustalić z małżonkiem czy przychyli się do wniosku o orzeczenie rozwodu bez orzekanie o winie, o ile taką decyzję podejmiemy. Jeżeli sąd będzie orzekał o winie czas trwania rozwodu znacznie się przedłuży z uwagi na konieczność udowodnienia winy w czasochłonnym postępowaniu dowodowym.

Podziel się:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Polecane wpisy

Newsletter

Najnowsze wpisy

Nie o prawie

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Czytaj więcej »