Kategorie
Prawo rodzinne

Jak przygotować się do rozwodu?

Rozwód zawsze jest trudnym i stresującym przeżyciem dla obu stron, jednak odpowiednie przygotowanie do sprawy potrafi znacznie skrócić czas procesu oraz pomaga osiągnąć satysfakcjonujący rezultat. Opracowanie strategii procesowej pozwoli na przejście przez proces bliższy partii szachów rozgrywanych w ekranizacji Gambitu Królowej, nie zaś krwawych potyczek niczym z Gry o Tron. 

Pamiętaj, że wypracowanie kompromisów w poniższych kwestiach znacznie skróci proces rozwodowy. W najlepszym wypadku jeśli uda się Wam opracować porozumienie rodzicielskie oraz opracować wspólne stanowisko w wymienionych kwestiach istnieje szansa, że rozwód otrzymacie już na pierwszej rozprawie. Taka sytuacja wydaje się najbliższa zasadzie win-win (wygrany-wygrany) ponieważ pozwala na zminimalizowanie negatywnych emocji towarzyszących procesowi rozwodowemu oraz może pozwolić na lepsze kształtowanie w późniejszym czasie kontaktu niezbędnego w zakresie wspólnego wychowywania dzieci. Z mojego doświadczenia jednak wynika, że nie w każdej sytuacji będzie to możliwe.

 Mam nadzieje, że poniższe wskazówki pomogą Ci opracować strategię działania. 

W pierwszej kolejności planując złożenie pozwu o rozwód należy rozważyć kilka aspektów: 

  1. Czy chcesz aby sąd orzekał o winie za rozkład pożycia ? 
  • Przed podjęciem decyzji zapoznaj się ze skutkami jakie niesie za sobą orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym. Na ten temat przeczytasz w artykule na moim blogu, możesz również poprosić adwokata aby dokładnie wyjaśnił Ci jakie będą konsekwencje takiego orzeczenia. 
  • Jeżeli zdecydujesz się na rozwód bez orzekania o winie, upewnij się czy Twój mąż lub żona wyraża na to zgodę, bowiem jeśli choćby jedna ze stron wnosi o orzeczenie o winie sąd ma obowiązek zawrzeć w wyroku adnotację kto ponosi winę za rozkład pożycia. 
  • Sąd na zgodny wniosek małżonków może odstąpić od orzekania o winie, jeżeli choćby jeden z małżonków zawnioskuje o orzeczenie w tym zakresie: sąd może orzec że wyłącznie jeden z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, winę ponoszą obie strony lub nikt nie ponosi winy (jednak jest to bardzo rzadkie). 
  • Jeżeli zdecydujesz się aby udowodnić, że to Twój mąż lub żona ponoszą winę za rozkład pożycia lub ponosicie ją oboje należy jeszcze przed złożeniem sprawy w sądzie zgromadzić dowody świadczące o winie. Nie wystarczy Twoje twierdzenie w tym zakresie, sprawa o rozwód toczy się w postępowaniu procesowym a sąd ma obowiązek orzekać na podstawie dowodów zgromadzonych w sprawie. O tym co może stanowić dowód w sprawie rozwodowej przeczytasz w artykule na moim blogu. 
  • Przed ustaleniem jakie dowody winy zgromadzić w sprawie przemyśl na czym polega wina wina za rozkład pożycia, którą chcesz udowodnić oraz upewnij się czy w świetle prawa takie zachowanie można uznać jako zawinioną przyczynę rozkładu pożycia. Jeżeli Twojego związku dotknął temat niewierności małżeńskiej zajrzyj do artykułu „ Czy zdradzający małżonek zawsze będzie uznany za winnego w rozwodzie ?” na moim blogu, z którego dowiesz się kiedy może stać się inaczej.
  1. Rozważ kwestię czy chcesz aby w wyroku rozwodowym sąd orzekał o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania czy odstąpił od takiego orzeczenia. Obecnie w wyrokach rozwodowych coraz częściej odstępuje się od takich rozstrzygnięć bowiem już na etapie sprawy rozwodowej strony zwykle nie zamieszkują razem.
  2. Zastanów się czy chcesz domagać się od małżonka alimentów, czy w wyniku rozwodu Twoja sytuacja ekonomiczna ulegnie pogorszeniu, lub spowoduje u Ciebie stan niedostatku.
  3. Jeżeli posiadasz małoletnie (niepełnoletnie) dziecko z małżeństwa zastanów się jak chcesz aby został ukształtowany wyrok rozwodowy następujących zakresach: 
  • Miejsce zamieszkania dziecka 

Określ czy chcesz aby Wasze dziecko zamieszkiwało z Tobą, Twoim mężem lub żoną, ewentualnie czy jesteście w stanie wypracować kompromis związany z opieką naprzemienną. 

  • Władza rodzicielska

Zastanów się czy zasadne będzie pozostawienie pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, czy sąd powinien ograniczyć jednemu z rodziców władzę rodzicielską lub też jej pozbawić. 

  • Kontakty z dzieckiem

Przemyśl jak powinny zostać ukształtowane kontakty z dzieckiem rodzica z którym dziecko stale nie zamieszkuje. 

  • Alimenty na dziecko

Określ jaką kwotę alimentów chcesz aby płacił rodzic który nie zamieszkuje z dzieckiem na stałe. Zastanów się jakie są ekonomiczne potrzeby dziecka oraz możliwości osoby która ma być zobowiązana do płacenia alimentów. Zgromadź również dowody w tym zakresie.Przy ukształtowaniu w wyroku rozwodowym opieki naprzemiennej można odstąpić od orzekania o alimentach. 

Proces rozwodowy często bywa długotrwały i wielowątkowy, jeżeli odczuwasz taką potrzebę zwróć się do adwokata, który pomoże Ci uporać się z zagadnieniami natury prawnej. Dobrym pomysłem zanim udasz się na spotkanie do kancelarii jest przemyśleć powyższe kwestie, ponieważ prawnik  z pewnością będzie o nie pytał. Przygotuj się, że podczas takiej rozmowy, jak również rozprawy sądowej będą padać pytania, które mogą wydać Ci się niedyskretne, np. odnośnie daty ostatniego pożycia fizycznego, jednak mają one istotne znaczenie prawne.  Pamiętaj, że masz prawo wybrać takiego adwokata przy którym poczujesz się komfortowo, będzie życzliwy i pomocny. Możesz mieć pewność, że informacje, które mu powierzysz będą objęte tajemnicą adwokacką, dlatego też sugeruję zachować szczerość, bowiem w ten sposób łatwiej będzie opracować strategię procesową, która nie zostanie zachwiana w toku procesu, po ujawnieniu istotnych informacji przez drugą stronę. Mam świadomość, że często rozmowy o tematyce okołorozwodowej nie należą do łatwych i wzbudzają emocje, jednak pamiętaj, że adwokat nie będzie oceniał Twojego postępowania a postara się indywidualnie dobrać zakres pomocy prawnej do Twojej sytuacji. 

Adw. Aneta Pęcak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *