Archiwum

Blog

Fundacja rodzinna jako nowy instrument zarządzania i ochrony majątku rodzinnego

Fundacje rodzinne różnią się od tradycyjnych fundacji pod względem celów, struktury i zarządzania. Fundacje rodzinne są tworzone w celu zarządzania i ochrony majątku rodzinnego, a beneficjentami mogą być członkowie rodziny fundatora. Z dniem 22 maja 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,

Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Art. 151 Kodeksu Spółek Handlowych wskazuje, że spółka z o.o. jest spółką kapitałową – oznacza to, że jej kapitał zakładowy jest podstawą działalności spółki, a wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału zakładowego. W przypadku członków zarządu, przepisy KSH kwestię odpowiedzialności

Czym jest spółka z o.o. i czy warto ją założyć ?

Czym jest spółka z o.o. ? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej spotykanych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a jej popularność wynika z wielu korzyści, jakie niesie za sobą jej założenie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej spółka z o.o., to forma prawna, która umożliwia prowadzenie działalności przez