Oferta

Prawo rodzinne

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego takimi jak m.in. rozwody, sprawy o alimenty i kontakty.

Prawo cywilne

Sprawami cywilnymi w tym o podział majątku wspólnego, spadkowymi, o zapłatę, rozgraniczenie i zasiedzenie.

Prawo karne

Pełnię funkcję obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego w sprawach karnych.

Obsługa prawna działalności gospodarczych

Prowadzę stałe obsługi prawne działalności gospodarczych.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzona przeze mnie kancelaria zajmuje się szerokim spektrum spraw upadłościowych zarówno konsumenckich jak również firm, regularnie uaktualniając wiedzę w zakresie dynamicznie zmieniających się przepisów oraz bazując na doświadczeniu zdobytym podczas wieloletniej współpracy z syndykiem i doradcą restrukturyzacyjnym.

Kredyty frankowe

Prowadzę sprawy sądowe w zakresie pomocy posiadaczom kredytów frankowych. Bezpłatnie dokonuję analizy postanowień umowy kredytowej, wskazuję możliwe drogi prawne, odfrankowania lub unieważnienia umowy kredytu oraz dokonuję ewentualnej wyceny usługi. Ponadto podejmuje czynności zabezpieczające oraz przerywające bieg przedawnienia.

Działalność Pro Bono

Aktywnie udzielam się w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego we współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda.

Szkolenia i wykłady

Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów oraz szkoleń o tematyce prawa cywilnego, rodzinnego i RODO. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie obowiązującego prawa traktuję jako istotną misję, która dodatkowo daje mi wiele satysfakcji.